Eeuwige ranglijst van Schaak Combinatie Leeuwarden

 

Laatst gewijzigd 12 mei 2020

(de in rood aangemerkte spelers hebben in 2019-2020 deelgenomen aan de interne competitie)

 

1

Wietse de Jong

203-141,5

36

Renee Nagtegaal

151-48,5

71

Jonathan de Kleuver

    9-7

2

William Cornelissen

136-115

37

Ton van Spanje

  76-38

72

Joop Root

  18-7

3

René Wolfslag

175-  94,5

38

Joram van Dijk

  68-35,5

73

Hindirk Schotanus

  17-6,5

4

Michiel Takkebos

167-  93,5

39

Tjalling Goedemoed

  59-33

74

Mark Lettinga

  17-6

5

Peter Brouwer

186-  93,5

40

Abe Willemsma

  40-32,5

75

Johan van der Velde

    8-5,5

6

Henk van der Schuit

186-  93

41

Muzaffer Saglam

  72-32

76

Harm van der Meer

    9-5,5

7

Lieuwe de Jong

200-  89,5

42

Siebolt Visser

  98-31

77

Esther Coopmans

  19-5

8

Fedde van der Laan

186-  87,5

43

Pravin Kumar

  50-29

78

Andries van der Schuit

  20-5

9

Piet Vlieg

187-  87

44

Siep Hoeksma

  51-25,5

79

Jos Smit

    5-4,5

10

Paul Cladder

153-  84

45

Jan Drost

  47-24,5

80

Robert Tros

  27-4,5

11

Auke de Jong

170-  83

46

Tjeerd Popma

  50-24,5

81

Ratna Nataliani

    7-4

12

Irfan Nijemcevic

146-  82

47

Rinze Hettema

  49-24

82

Margriet Root-Vermeulen

  17-4

13

Jan Willem van der Werf

149-  79,5

48

Martijn Heere

  40-24

83

Michael Cladder

    5-3,5

14

Wesley Bloemsma

141-  78,5

49

Ernst ten Haaf

  37-23

84

Jense van der Kooi

    3-3

15

Johan Cnossen

146-  78,5

50

Oscar van der Schaaf

  37-22,5

85

Anne Dijkstra

    5-3

16

Theo Jellesma

149-  76

51

Remco Keizer

  41-22

86

Ronald van Buuren

    7-3

17

Zahid Dzaferspahic

120-  75,5

52

John de Jong

  63-22

87

Sander Hilbert

    8-3

18

Henk Kunnekes               

164-  74

53

Henk Droogsma

  40-21

88

Ritske de Vries

    9-3

19

Wim Ykema

112-  73,5

54

Wietse Hoekstra

  39-20,5

89

René Huisman

  10-2,5

20

Marinus Woudstra

152-  72,5

55

Menno Dokter

  49-19,5

90

Adam Taylor

    6-1,5

21

Jaap Bleekveld

120-  72

56

Jolt de Boer

  62-19

91

Edwin Kuipers

  14-1,5

22

Sjoerd van der Bij

140-  71

57

Hein van der Meulen

  38-18,5

92

Dylan Hiemstra

    4-0

23

Reitze van der Veen

128-  70,5

58

Jefta van den Berg

  37-18

93

Sandra van der Plaats

    9-0

24

Roelf Oving

132-  70

59

Guido Vink

  30-15,5

 

 

 

25

Rudolf Spijkerman

130-  69

60

Herman de Vries

  28-15

 

 

 

26

Peter Leus

147-  69

61

Johan Greuter

  26-14,5

 

 

 

27

Henk Hartsuiker

164-  65,5

62

Siep Postma

  27-14

 

 

 

28

Freddie Dalstra

137-  58,5

63

Samatar Abdillahi

  36-14

 

 

 

29

Matijs van der Bij

118-  58

64

Bert Feenstra

  24-12

 

 

 

30

Hylke Bron

142-  56

65

Dick Bonnema

  19-10,5

 

 

 

31

Corinne Hofman

162-  56

66

Dawid Sokalov

  17-9,5

 

 

 

32

Conrad Hendriks

108-  54,5

67

Joris Brouwer

  19-9

 

 

 

33

Anne de Jong

114-  53

68

Frans Lagerwaard

  11-8,5

 

 

 

34

Hidde Risselada

133-  51,5

69

Richard Buurstra

  13-8,5

 

 

 

35

Douwe Sytsma

  91-  51

70

Steven van Muijden

  19-8